Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Dane teleadresowe

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
47-400 Racibórz  ul. Sienkiewicza 1


SEKRETARIAT - centrala

  tel.     32/415 2650,  32/419 0642,   32/419 0643,
Fax  32/419 0659
 

e-mail: [email protected]

www.ops-raciborz.pl

NIP 639-16-96-887
REGON 003457272

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
ul.C.Skłodowskiej 5/1 b

( adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul.Sienkiewicza 1)

tel. 32/ 417 10 46,  32/ 417 10 47,  32/ 417 10 53,

Fax 32/ 415 98 37

e-mail: [email protected]

 

 DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

47-400 Racibórz ul.Ocicka 13 a 

( adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul.Sienkiewicza 1)

tel.  32/414 99 82,   32/415 51 43

e-mail: [email protected]

 

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

47-400 Racibórz ul.Rzeźnicza 8

( adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul.Sienkiewicza 1)

tel. 32/ 415 05 60

 

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

- asystenci rodziny

47-400 Racibórz ul.Londzina 46/9

( adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul.Sienkiewicza 1)

tel. 32/ 414 0554