Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Działy Ośrodka

Nazwa Działu         

Symbol       

                    Numer telefonu                                                                 Osoba kierująca                                                   
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej DŚP

32 415 2650  wew.147

   ANNA GRZELKA 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej  DPS

32 415 2650  wew.145

  VIOLETTA BRZOSKA 

KIEROWNIK

Dział Usług i Pomocy Instytucjonalnej  DUS 32 415 2650  wew.126

ANNA MIKIEWICZ

KIEROWNIK

Dział Administracji i Realizacji Świadczeń  DAR 32 415 2650  wew.122

ROKSANA PYTLIK

KIEROWNIK

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych DŚRiDM 32 4171046

BARBARA SMIEŁOWSKA

KIEROWNIK

Dzienny Dom Pomocy Społecznej  DDPS 32 4149982

NATALIA MIELIMĄKA

  KIEROWNIK

Warsztat Terapii Zajęciowej  WTZ 32 4150560

 FRANCISZEK MADNRYSZ

KIEROWNIK