Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

poniżej 30000 euro

Dokumenty powiązane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTOWE - ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG POGRZEBOWYCH DLA POTRZEB OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU NA ROK 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25.10.2019 r - Roboty remontowo malarskie korytarza na II piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Sienkiewicza1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KALENDARZY NA 2020 R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3.10.2019 r. pn.Roboty remontowo-malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Sienkiewicza 1 R

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej-Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul.Rzeźniczej 8 w Raciborzu

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE 3.10.2019 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn.Roboty remontowo-malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Sienkiewicza 1

ARCHIWUM poniżej 30000 euro