Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Praca ogłoszenia

Dokumenty powiązane

Informacja o wolnym stanowisku pracy na czas określony pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn usprawiedliwionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 04.12.2019r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 27.11.2019r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 30.10.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 03.10.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 10.09.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 25.07.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 21.08.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 24.06.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 06.06.2019r - nabór zakończono

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu - 24.05.2019r. - nabór zakończono

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Instruktor terapii zajęciowej - 12.02.2019r. - rekrutację zakończono

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU PRACY - pomoc administracyjno - biurowa (pracownik ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej w Dziale Administracji i Realizacji Świadczeń - 11.03.2019r.- rekrutację zakończono

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/8 etatu - 10.05.2019r. - nabór zakończono

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/8 etatu - 24.04.2019r. - nabór zakońcozno

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/8 etatu - 10.04.2019r. - nabór zakończono

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy - 12.03.2019r.- rekrutację zakończono

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych - 01.03.2019r. - nabór zakończono

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
12-09-2019 08:35 treść Sekuła Mariola Bogumiła Nieżychowska
12-09-2019 08:28 treść Sekuła Mariola Bogumiła Nieżychowska
31-05-2019 07:58 osoba odpowiedzialna Bogumiła Nieżychowska
10-05-2019 11:08 utworzono