Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Dział Administracji i Realizacji Świadczeń

 

  1. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Rejestr skarg i wniosków.
  3. Rejestr zamówień publicznych.
  4. Rejestr zawartych umów
  5. Rejestr kontroli
  6. Rejestr faktur 

Dział Świadczeń.

  1. Rejestr wydanych decyzji.