Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Statut

Dokumenty powiązane

AKTUALNY NA DZIEŃ 23.04.2019 R Statut - Uchwała Nr X/136/2011 Rady Miasta Racibórz z 28 września 2011

Uchwała Nr V/75/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2019 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/663/2018 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 26 września 2018 r w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu (Dz.Urz.Woj. Śl. z dnia 8.10.2018

Statut tekst jednolity ważny od 27.09.2006 do 31.12.2011

Statut -Uchwała NrXXI/314/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.06.2004 r