Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

Struktura organizacyjna

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 3

1.Organizacja pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej  odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

2.Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta.

3.Regulamin, opracowany przez Dyrektora, podlega akceptacji Prezydenta.

§ 4 

 

1.W skład struktury organizacyjnej wchodzą :

1) Kierownictwo Ośrodka:

a) Dyrektor

D

b) Zastępca

ZD

2) Działy Ośrodka

a)Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej

DPS

b) Dział Usług i Pomocy Instytucjonalnej

DUS

c) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej                                                                

DŚP

d) Dział Administracji i Realizacji Świadczeń

DAR

e) Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych 

DŚRiDM

f) Dział Finansowo-Księgowych

DFK

3) Dzienny Dom Pomocy Społecznej

DDPS

4) Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ

5) Samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi umieszczone w strukturze Działu Administracji i Realizacji Świadczeń: ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej

BHP/OC

6) Samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio

Dyrektorowi umieszczone w strukturze Działu Administracji i Realizacji Świadczeń: Radca prawny

RP

 

2. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może doraźnie  utworzyć samodzielne stanowiska pracy lub zespoły zadaniowe.

3.Uszeregowanie i podporządkowanie organizacyjne Ośrodka przedstawia schemat struktury organizacyjnej Ośrodka, stanowiący załącznik do regulaminu.

Załączniki

Schemat organizacyjny od 1.02.2018r

Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu stan na 1.08.2015

Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu stan 1.03.2014

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
24-05-2019 09:31 treść Bogumiła Nieżychowska Bogumiła Nieżychowska