Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

USŁUGI SPOŁECZNE

Dokumenty powiązane

PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ OBIADÓW DWUDANIOWYCH DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ISKIERKA" W RACIBORZU

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA RACIBORZA

PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ OBIADÓW DWUDANIOWYCH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

ZAKUP POSIŁKÓW W FORMIE JEDNEGO GORĄCEGO DANIA dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

ARCHIWUM Usługi Społeczne